Rezerwacji możesz dokonać osobiście w recepcji Nova Active Studio
lub telefonicznie pod numerem 881 960 999 w godzinach  8.00 – 20.00.

W przypadku osób regularnie uczestniczących w zajęciach prosimy o dokonywanie rezerwacji drogą sms. Zasada ta dotyczy to również zgłaszanie nieobecności oraz odwoływania uczestnictwa w zajęciach.