Funkcjonalny trening medyczny

Funkcjonalny trening medyczny (FTM) to forma treningu specjalistycznego skierowanego do osób, którzy po wyjściu z gabinetu fizjoterapeutycznego potrzebują dalszej kontynuacji ćwiczeń. Zajęcia FTM kształtują poprawność fundamentalnych umiejętności ruchowych aby móc płynnie przejść od terapii do treningu medycznego, a w efekcie końcowym zaszczepić nawyk regularnej aktywności ruchowej. Trening opiera się na specjalnie dobranych ćwiczeniach, najczęściej z ciężarem własnego ciała oraz na poprawie propriorecepcji, czyli czucia głębokiego lub koordynacji wewnątrz mięśniowej. Poprzez pracę nad podstawowymi wzorcami ruchu wzmacniane są  wszystkie większe grupy mięśniowe, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnie osłabionych czy dysfunkcyjnych obszarów ciała. Dominują ćwiczenia angażujące całe łańcuchy mięśniowe a nie wyizolowane grupy mięśni. Celem treningu jest miedzy innymi odtworzenie naturalnej równowagi pomiędzy napięciem mięśni głębokich i powierzchownych. Z punktu widzenia funkcjonalności istotny jest tutaj  nie tyle wzrost siły co poprawa sensomotoryki czyli sterowania poprzez układ nerwowy.

W naszym studio trening ten prowadzony jest przez wyszkolonego trenera, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu sportu i rehabilitacji. Dzięki temu jest to trening bezpieczny.

Efekty jakich należy się spodziewać ?

  • zmniejszenie dolegliwości bólowych,
  • poprawa ruchomości stawów,
  • poprawa wytrzymałości, siły i koordynacji,
  • poprawa jakości czynności dnia codziennego oraz umiejętności sportowych,
  • nauka kompensacji utraconych funkcji,
  • profilaktyka urazów,
  • zmniejszenie ilości tkanki tłuszczowej,
  • poprawa wytrzymałości chrząstki stawowej, więzadeł, ścięgien i mięśni.

Zajęcia prowadzą:

malgorzata-hiszpanska-sq1.jpg
Małgorzata Hiszpańska-Słaba
Właściciel, Fizjoterapeuta
renata-rakoczy-sq.jpg
Renata Rakoczy
Fizjoterapeuta

Rezerwacja:

Rezerwacji możesz dokonać osobiście w recepcji Nova Active Studio
lub telefonicznie pod numerem 881 960 999 w godzinach pracy recepcji 16.00 – 20.00.