Zajęcia Zdrowy Kręgosłup I / II

Zdrowy Kręgosłup I

To zajęcia przeznaczone dla osób początkujących u których stan zdrowia warunkuje łagodne podejście do ćwiczeń, oparte na technikach świadomej pracy z ciałem z elementami terapii ruchem, jogi, Pilatesu oraz treningu funkcjonalnego. Mające zastosowanie przeciwbólowe w obrębie kręgosłupa, przeznaczone dla osób zmagających się ze świeżymi urazami, ale po skończonej  terapii indywidualnej. Zajęcia te skupiają się na poprawie zakresów ruchu we wszystkich płaszczyznach kręgosłupa oraz uzyskaniu elastyczności i balansu w całym ciele. Ćwiczenia są dobierane w taki sposób aby miały również charakter wzmacniający i stabilizujący. Nie występują w nich układy choreograficzne a większość ćwiczeń wykonywana jest w wolnym tempie. Jeśli tylko zachodzi taka potrzeba każda osoba jest obserwowana przez prowadzącego i korygowana w ćwiczeniu. Przebieg zajęć  jest tak zaplanowany, aby zapewnić każdemu maksymalnie indywidualne podejście. Stanowią bazę do pracy z większością problemów powiązanych z dysfunkcyjnością kręgosłupa.

Przebieg zajęć:

 • Część wstępna – skupiająca się na mobilizacjach układu ruchu
 • Część główna – techniki usprawniające
 • Część końcowa – tonizowanie i rozluźnianie ciała

Jakie uzyskasz efekty ?

 • Odciążenie kręgosłupa (działanie przeciwbólowe)
 • Poprawę ruchomości kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Normalizacja napięcia mięśniowego
 • Przywrócenie optymalnej długości spoczynkowej głównych grup mięśniowych
 • Kompensację asymetrii ciała
 • Reedukację posturalną
 • Poprawie funkcji kręgosłupa i stawów obwodowych
 • Przywróceniu prawidłowego napięcia mięśniowego
 • Poprawie funkcji układu krążenia
 • Rozluźnieniu napięcia w układzie nerwowym
 • Poprawie ogólnego samopoczucia

Dla kogo i przy jakich problemach zdrowotnych ?

 • zespoły bólowe kręgosłupa
 • zmiany zwyrodnieniowe stawów
 • stany pourazowe stawów
 • skoliozy i wady postawy
 • schorzenia układu krążenia
 • schorzenia układu oddechowego

Zajęcia trwają 55 minut.

Najczęściej zalecana częstotliwość tych zajęć to trzy razy w tygodniu.

Zdrowy Kręgosłup II

Zajęcia te adresowane są do osób, które przeszły wstępny etap terapii, uczestnicząc regularnie w zajęciach „Zdrowy Kręgosłup I” albo mają już bardzo dobrze rozwiniętą świadomość własnego ciała i umiejętność samodzielnego korygowania postawy. Większy nacisk kładziony jest  tutaj na profilaktykę wtórną i utrzymanie pozytywnych efektów zdrowotnych oraz pracę stabilizacyjno- wzmacniającą. Dołożone są również elementy rotacji kręgosłupa w zadaniach funkcjonalnych oraz zaawansowane ćwiczenia kompensacyjno – korygujące. Pojawiają się ćwiczenia złożone z ruchów kombinowanych, co ma na celu efektywniej stymulować układ nerwowo mięśniowy. Z uwagi na ich intensywny charakter nie mogą w nich brać udziału osoby z nasilonymi dolegliwościami bólowymi. Zajęcia  Zdrowy kręgosłup II zalecamy przede wszystkim osobom, u których nastąpiła już wyraźna poprawa zdrowia a ich stan funkcjonalny pozwala na wykonywanie bardziej zaawansowanych ćwiczeń.

Realizowane cele terapeutyczne:

 • lepsza koordynację motoryczną
 • zwiększona świadomość ciała
 • gibkość przy jednoczesnej stabilizacji
 • eliminacja nieprawidłowych wzorców oddechowych
 • utrzymanie osiągniętych efektów poprawy stanu zdrowia

Zajęcia nie są przeznaczone dla osób zmagających się z aktywnym bólem i świeżymi urazami. W takich sytuacjach proponujemy Zdrowy Kręgosłup I.

Zajęcia trwają 55 minut.

Najczęściej zalecana częstotliwość tych zajęć to dwa razy w tygodniu.

Zajęcia prowadzą:

malgorzata-hiszpanska-sq1.jpg
Małgorzata Hiszpańska-Słaba
Właściciel, Fizjoterapeuta
renata-rakoczy-sq.jpg
Renata Rakoczy
Fizjoterapeuta
dorota-sudol-sq.jpg
Dorota Sudoł
Instruktor Fitness

Rezerwacja:

Rezerwacji możesz dokonać osobiście w recepcji Nova Active Studio
lub telefonicznie pod numerem 881 960 999 w godzinach pracy recepcji 16.00 – 20.00.