1. WSTĘP

Niniejsza polityka prywatności i zasady stosowania plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.nova-active.pl.
Administratorem strony jest Małgorzata Hiszpańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Nova Active Małgorzata Hiszpańska-Słaba”, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 33/73, NIP: 9580999998.
Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: biuro@nova-active.pl.

2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Małgorzata Hiszpańska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Nova Active Małgorzata Hiszpańska-Słaba”, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 33/73, NIP: 9580999998.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.nova-active.pl,
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

3. DANE OSOBOWE

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wysyłając wiadomość (formularz kontaktowy), wysyłając email na adres podany Stronie lub kontaktując się za pośrednictwem telefonu.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu odpowiedzi na zadane pytania, rezerwacji zajęć, przypomnieniach o nich, prośbach o ocenę po nich, informowaniu Użytkownika o nowościach i promocjach.

Kontaktując się za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik przekazuje Administratorowi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z firmą Nova Active czyli z Administratorem.
Dane osobowe Użytkownika przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy. Skrzynka pocztowa Nova Active obsługiwana jest przez firmę iq.pl.

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem telefonu, Użytkownik może przekazać w treści rozmowy dane osobowe.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z firmą.
Dane osobowe, które Użytkownik przekazuje w ramach kontaktu telefonicznego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania Użytkownika. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne.

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

Administrator nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danymi osobowymi. Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez wyraźnej zgody Użytkownika. Mimo to Użytkownik musi być także świadomy, że przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

Pliki cookies dzielą się na „trwałe” (persistent) i „sesyjne” (session). Plik trwały składa się z pliku tekstowego przesyłanego przez serwer do przeglądarki, który będzie przechowywany przez przeglądarkę aż do ustalonej daty utraty ważności (chyba że użytkownik sam go usunie przed wspomnianą datą). Z kolei plik sesyjny jest plikiem tymczasowym, który wygasa po zakończeniu bieżącej sesji użytkownika z chwilą zamknięcia przeglądarki.
Na Stronie stosowane są zarówno sesyjne, jak i trwałe pliki cookies.

Pliki cookies sesji

Pliki cookies sesji są stosowane do zapisywania informacji z sesji. Pliki te służą do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji witryny, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. Pliki cookies sesji są usuwane wraz wygaśnięciem sesji.

Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika.

Google Analytics _ga

Analiza odwiedzin witryny dokonywana jest przy użyciu programu Google Analytics. Program Google Analytics generuje informacje statystyczne dotyczące odwiedzin witryny za pomocą plików cookies przechowywanych na komputerach użytkowników. Te pliki cookies pozwalają śledzić:

  • pierwszą i ostatnią stronę odwiedzaną przez użytkownika i łączną ilość Jego odwiedzin na stronie,
  • ile czasu użytkownik spędza na każdej z podstron naszej strony,
  • w jaki sposób użytkownik odwiedza naszą stronę, np. przez jakie urządzenie, jaką wyszukiwarkę, system operacyjny, rozdzielczość ekranu,
  • jak trafili Państwo na naszą stronę, włącznie z informacją o słowie kluczowym wpisanym do wyszukiwarki, wyszukiwarce lub informacją o stronie, na której znaleźli Państwo odnośnik do naszej strony.

Wygenerowane informacje dotyczące witryny internetowej służą do tworzenia raportów na temat użytkowania witryny. Informacje te przechowywane są w Google. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.

Polityka prywatności Google jest dostępna do wglądu na stronie: http://www.google.com/privacypolicy.html

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.

Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. LOGI SERWERA

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.